Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een van de belangrijkste onderwerpen geworden in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector.

Organisaties en teams
adviseren in duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp geworden in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. De werkdruk en de snel veranderende omgeving met o.a. het hybride werken, heeft geleid tot nieuwe uitdagingen op het gebied van mentale veerkracht. De impact ervan is groot en om deze uitdagingen aan te gaan, zijn nieuwe vaardigheden nodig. De belangrijkste hiervan is zelfleiderschap. Hierdoor kan elke persoon de regie in eigen handen nemen en zijn of haar intrinsieke motivatie en energie activeren voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Onze visie is dat organisaties zich niet zozeer moeten richten op het verlagen van verzuim, maar op het verhogen van vitaliteit en werkgeluk. Als onderdeel van vitaliteit geloven we dat mentale kracht bijdraagt aan de groei, ontwikkeling en het welzijn van medewerkers en hen in staat stelt hun kennis en kwaliteiten maximaal te benutten. Hiermee zal automatisch de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers verhoogd worden.

Hoe te werk?

Wij werken met het effectief bewezen duurzame inzetbaarheid-programma Vitaal Vakmens, ontwikkeld door TNO. Vitaal Vakmens is een positieve en gezamenlijke activiteit die mensen in beweging brengt én houdt. Het programma biedt ruimte voor eigen regie en samenwerking om duurzaam inzetbaar te zijn, en heeft zich al bewezen bij gerenommeerde organisaties zoals Philips, SVB en Politie.

Dit innovatieve programma volgt een eenvoudige aanpak in 5 stappen, ondersteund door 4 pijlers en het stellen van 3 cruciale vragen.

VIJF STAPPEN NAAR gezonde, gemotiveerde en productieve medewerkers

Stap 1 – Bewustwording
Het actieprogramma Vitaal Vakmens start met ‘bewustwording’. Samen met medewerkers wordt in één actieve werksessie van één dagdeel invulling gegeven aan het begrip ‘Vitaal Vakmanschap’. Wat is het voor u en uw medewerkers? Wat in onze organisatie versterkt Vitaal Vakmanschap en wat juist niet? Wat vinden we daarin belangrijk? De resultaten van deze werksessie worden verwerkt tot een op maat gemaakte diagnosetool.

Stap 2 – Diagnose op maat
De tweede stap in het programma is het stellen van een diagnose. Dat gebeurt met behulp van een digitale tool. De tool helpt niet alleen medewerkers met concrete tips op weg, maar ze helpt ook uw organisatie om te bepalen 1) hoe het staat met Vitaal Vakmanschap, 2) op welke punten verbeteringen nodig zijn en 3) van welke acties het meeste effect mag worden verwacht.

Stap 3 – Interventie-ontwikkeling
In een tweede werksessie met medewerkers worden vervolgens de meest kansrijke acties bedacht én worden concrete interventies gekozen. Het programma Vitaal Vakmanschap is erop gericht deze keuzes met het hoofd (op basis van de diagnose) en met het hart (wat willen de medewerkers doen) te maken.

Stap 4 – Interventie-fase (implementatie)
De geselecteerde interventie(s) worden voor een bepaalde periode ingezet. Wat er in deze vierde stap allemaal gebeurt is volledig afhankelijk van de gekozen interventies. Troef monitort het proces van implementatie en interventie, zodat achteraf goed is vast te stellen wat er goed ging, wat er niet goed ging en in hoeverre externe omstandigheden van invloed zijn op het met de ingezette interventie(s) bereikte resultaat.

Stap 5 – Proces- en effectevaluatie
Na afloop van de interventieperiode is er de mogelijkheid een proces- en effectevaluatie te laten uitvoeren. Voor de effectmeting wordt de diagnosetool uit stap 2 opnieuw ingezet. De nameting laat zien in hoeverre de ingezette interventie(s) gewenste resultaten hebben opgeleverd. De procesevaluatie bestaat uit interviews met betrokkenen.

Wil je ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid?
Wil je een organisatie waar medewerkers niet alleen productief zijn, maar ook werkplezier ervaren, zich bevlogen voelen, openstaan voor leren en ontwikkelen, en met passie aan het werk zijn?
Neem dan contact met ons op!

Bekijk meer...

Training: Mentale Kracht

Mentale kracht

TROEF heeft hiervoor drie basisprogramma's ontwikkeld: MK in je DNA, in één dag in je kracht en BOOST-sessies.

Training: Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Het verbeteren van onderling vertrouwen, verbinding, communicatie, samenwerking en prestaties binnen het team.

Training Sterker Inkopen door TROEF Training & Advies

Sterker inkopen

Uniek trainingsprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor professionals in het inkoopvak.

Training: Duurzame Inzetbaarheid

DUURZAME INZETBAARHEID

Organisaties helpen in het creëren van zelfleiderschap en het vergroten van werkplezier, groei en vitaliteit bij werknemers.

Training: Coaching

Coaching

We hebben ervaren coaches in huis die (zowel individueel als in teams) kunnen coachen op verschillende thema’s die er kunnen spelen.

Training Sterker Inkopen door TROEF Training & Advies

Sterker inkopen

Uniek trainingsprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor professionals in het inkoopvak.